PSG Turva

Kotimaista turvallisuutta

Tutustu

PSG Turva

PSG Turva Oy on moderni ja innovatiivinen 2010 luvun vartioimisliike, jonka kaikki palvelutoiminnat perustuvat korkeaan asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkaaseen palvelun tuottamiseen sekä yrityksen johdon yhteensä yli sadan työvuoden mittaiseen ammattikokemukseen.

Lyhyesti

  • PSG Turva Oy perustettu 27.2.2013
  • Yritys tarjoaa turvallisuuspalveluita, koulutus ja konsultointipalveluita.
  • Me keskitymme turvallisuuteen sekä pyrimme tuottamaan palveluita kustannustehokkaaseen hintaan.
  • Palveluissamme korostuu henkilöstön kokemus ja osaaminen, jota tuetaan selektiivisellä rekrytoinnilla.

PSG Turva Oy palveluperiaate

Me keskitymme turvallisuuteen ja turvallisuuspalveluiden tuottamiseen, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Tuemme asiakkaitamme turvallisuuden kaikilla osa-alueilla, niin arjessa kuin poikkeavissa tilanteissa. PSG Turva Oy:n palvelut perustuvat järkevään ja suunniteltuun, mutta kokovaltaisen palvelun luomiseen asiakkaillemme.

PSG TURVA ORGANISAATIO

01. Nopeus

Kun turvallisuuden tarve kasvaa, PSG Turva Oy:ltä vartijat saa tilattua paikalle pikaisesti ilman aikaisempaa sopimusta. Päivystämme 247365.

02. 247365

PSG Turva Oy valvoo 24/7 vuoden ympäri. Piirivartijamme pitävät yöllä ja päivällä huolen kiinteistönne turvallisuudesta ja koskemattomuudesta.

03. Lupaus

“Aidosti asiakaslähtöistä asiakaspalvelua” on mottomme. Ei vain tehdyn työn laatu, vaan myös se millaisen kuvan asiakas meistä saa.

03. Taito

Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin. Jatkuva kehitys on tärkeä pitkän kumppanuuden turvaamiseksi.

PSG Turva Oy Laatupolitiikka

Kaikki palvelutoimintamme perustuu asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen, sekä asiakkaan vaatimusten mukaisen turvallisuuspalvelun tuottamiseen.

Toteutamme ne palvelut, joista olemme asiakkaallemme kanssa toimeksiantosopimuksella sopineet, niillä laadullisilla tavoitteilla jotka asiakas on ostamalleen palvelulle asettanut. Toimeksiantokohtaisesti asiakkaan kanssa sovitaan toteutettavan palvelun laadulliset vaatimukset sekä laadunvalvonnan toteuttamisperiaatteet.

Laatupoikkeamat raportoimme asiakkaallemme avoimesti, rehellisesti ja viivytyksettä, selvitämme poikkeamaan johtaneet syyt sekä esitämme toteutettavat toimenpiteet poikkeaman estämiseksi jatkossa.

PSG Turva Oy sitoutuu toiminnassaan jatkuvaan parantamiseen, kyetäkseen tuottamaan asiakkailleen laadukasta ja kustannustehokasta palvelua. Sitoudumme avustamaan asiakastamme PSG Turva Oy:n toimialalla parhaan kykymme mukaan, sekä toimimaan aktiivisesti asiakkaamme turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa.

PSG Turva Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen laissa ja asetuksissa Vartioimisliikkeelle asetettuja määräyksiä ja asetuksia, sekä noudattaa yrityksiä velvoittavia lakeja ja asetuksia. PSG Turva suorittaa toimintansa laillisuusvalvontaa sisäisten auditointien yhteydessä.