Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 23.11.2016

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

PSG Turva Oy
Ulkoniitynkuja 6
01660 Vantaa
Puh. 010 235 7800

 

 1. Rekisteriasioista vastaava

 

Marja Flink
PSG Turva Oy
Ulkoniitynkuja 6
01660 Vantaa
Puh. 010 2812 113

 

 1. Rekisterin nimi

 

Työhakemukset

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Työhakemusten käsittely ja rekrytointitilanteet sekä niiden luomat tarpeet.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • peruskoulutus- ja tutkinnot
 • muu suoritettu koulutus
 • erityisosaaminen
 • kielitaito
 • suosittelijat

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Työhakemuslomake internetissä, paperinen työhakemuslomake liitteineen.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.
Tietoja ei luovuteta PSG Turva Oy:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.