Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Päivitetty: 23.11.2016

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

PSG Turva Oy
Ulkoniitynkuja 6
01660 Vantaa
Puh. 010 235 7800

 

 1. Rekisteriasioista vastaava

 

Petri Lokka
PSG Turva Oy
Ulkoniitynkuja 6
01660 Vantaa
Puh. 010 235 7802

 

 1. Rekisterin nimi

 

Psgturva.com asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Psgturva.com:lle.

Psgturva.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Psgturva.com:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tilaustiedot
 • suoramarkkinointilupa
 • asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

 

 1. Tietojen luovutus

 

Psgturva.com voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.