Asiakastiedote 5.10.2017

Liittyen ilmi tulleeseen PSG Turva Oy:n työntekijään liittyviin rasistisiin Facebook kirjoituksiin.

Tapahtumat 5.10.2017

PSG Turva Oy:n tietoon on saatettu useamman asiakkaan toimesta tieto, että he ovat vastaanottaneet asiakaspalautetta, että yhtiön henkilökuntaan kuuluva henkilö on julkaissut Facebookissa rasistisia ja halventavia kirjoituksia. Kirjoitusten kohteena ovat olleet sekä maahanmuuttajat että Suomesta turvapaikkaa hakevat henkilöt.

PSG Turva Oy:n arvot

Henkilön kirjoitus ei edusta yhtiön kantaa, ja ovat hänen omalla ajallaan ja omassa Facebook profiilissaan julkaisemia.
PSG Turva Oy on työllistänyt ja työllistää myös jatkossa runsaasti maahanmuuttaja taustaisia työntekijöitä, jonka vuoksi koemme teon loukkaavan myös omaa henkilöstöämme.
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista velvoittaa vartioimisliikettä toimimaan tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen, yritys kunnioittaa tätä periaatetta vahvasti.

Tällainen toiminta loukkaa voimakkaasti yrityksen arvomaailmaa ja yhtiössä noudatettavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa.

PSG Turva Oy:n aiemmat toimet

PSG Turva Oy on aiemmin puuttunut voimakkaasti tietoonsa tulleisiin henkilökunnan rasistisiin ja loukkaaviin kirjoitteluihin sosiaalisessa mediassa. Tällaisia tapauksia on ollut yrityksen historiassa muutamia. Tämän johdosta yritys on ohjeistanut henkilökuntaansa sosiaalisen median käytössä, sekä tuonut voimakkaasti ilmi, ettei yritys hyväksy rasistista tai yhdenvertaisuutta loukkaavaa kirjoittelua.

Yrityksen toimintatapana on ollut, että kaikki tietoon tulleet tapaukset tutkitaan sisäisessä tutkinnassa. Syyllistynyt työntekijä kuullaan asiasta ja hänelle annetaan kirjallinen varoitus, ja tämän myötä mahdollisuus korjata toimintaansa. Mikäli kirjoittelu on jatkunut ja tämä on saatettu yhtiön tietoon, työntekijän työsuhde on päätetty.
Yrityksellä ei lainsäädännön puitteissa ole oikeutta seurata työntekijöiden sosiaalisen median profiileita, ja on näin ollen sen varassa mitä yrityksen tietoon saatetaan.

PSG Turva Oy:n toimenpiteet

PSG Turva Oy on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin ilmitulleen tapauksen johdosta, ja tekoon syyllistyneen tekijän työvelvoite on päättynyt toistaiseksi 5.10.2017 sisäisen tutkinnan ajaksi.
Sisäinen tutkinta valmistuu kuluvan vuorokauden aikana, 6.10.2017 yhtiön hallitus kokoontuu päättämään jatkotoimenpiteistä.

 
Vantaalla, 5.10.2017

Petri Lokka

toimitusjohtaja

Asiakaslähtöistä sekä kotimaista turvallisuuspalvelua. Haluatko lisätietoa palveluistamme? Ota yhteyttä myyntiin helposti - Soita 010 235 7804
Lähetä
Lähetä